ارسال فعالیت های استان ها به ایمیل دبیرخانه

با عرض سلام و ادب خدمت شما همکار گرامی

لطفا فعالیت های خواسته شده ی دبیرخانه را صرفا به ایمیل دبیرخانه ارسال فرمایید. دبیرخانه به فعالیت هایی که سرگروه های محترم از طریق برنامه ها و پیام رسان های دیگر ارسال نمایند، ترتیب اثر نخواهد داد.

با تشکر 

دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق کشور