بارگذاری نمونه سوالات استاندارد جدید فلسفه و منطق در بخش بانک سوالات

با عرض سلام  وادب خدمت همکاران و سرگروه های محترم استان ها

***نمونه سوالات استاندارد ارسالی استان ها، در درس های فلسفه یازده و دوازده و منطق در بخش بانک سوالات بارگذاری گردیده است.