فایل صوتی جلسه ی دوم ویدئو کنفرانس دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق

همکاران گرامی استان ها فایل صوتی جلسه ی دوم ویدئو کنفرانس دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق کشور را از لینک زیر دانلود نمایید. این جلسه در تاریخ 24 دی ماه در گروه های آموزشی و تکنولوژی استان قم برگزار گردید.

فایل صوتی ویدئو کنفرانس - جلسه دوم