گزارش جلسه هماهنگی با مسولین مجمع عالی حکمت اسلامی قم

و هو الحکیم

 

        به اطلاع کلیه سرگروه های فلسفه و منطق کشور و همکاران محترم دروس مذکور می رساند در

روز یکشنبه 12 /10/ 95 مسولین دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق کشور براساس درخواست

قبلی ازمجمع عالی حکمت اسلامی و در جهت هماهنگی های لازم جلسه ای با مسولین محترم آن مجمع

برگزار نمود که در پایان بر ثبت تفاهم نامه و نیز همکاری صمیمانه در برگزاری کارگاه ها و همایش

های کشوری و نقد و بررسی کتب فلسفه و منطق آموزش و پرورش موافقت حاصل گردید.