شرکت در کارگاه آموزشی نقد منطق استان تهران

و هو الحکیم

 

     بر اساس اطلاع سرگروه محترم فلسفه و منطق استان تهران و در جهت آشنایی و عرض ارادت و

رفع اشکالات درسی در تاریخ 12 / 10 /95 در کارگاه آموزشی نقد منطق که در سالن همایش های

آموزش و پرورش منطقه 15استان تهران برگزار شده بود شرکت نمودیم که نتایج بسیار خوبی برای

دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق به دنبال داشته است.

    دبیرخانه راهبری بر خود لازم می داند تا از تلاش های بی شائبه و دلسوزانه سرگروه های محترم

استان تهران سرکار خانم شکری و سرکار خانم کبیریان تشکر و قدردانی نماید.