ذکر نام سرگروه و استان در هنگام ارسال رایانامه

با عرض سلام و خدا قوت خدمت سرگروه های محترم استان ها. جهت سهولت در بررسی رایانامه های استان ها, لطفا در هنگام ارسال رایانامه به دبیرخانه کشوری, نام سرگروه و استان خود و عنوان فعالیت را ذکر نمایید. 

لازم به ذکر است جهت ثبت فعالیت های گوناگون  شما در وبسایت دبیرخانه و در بخش گزارش عملکرد استان ها, در صورتی که فعالیت یا گزارش عملکرد خود را به صورت فردی برای آقای مظفریان, ارسال می فرمایید, یک نسخه دیگر آن را نیز به رایانامه دبیرخانه کشوری, ارسال نمایید.

با تشکر

دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق کشور