اعلام وصول فعالیت استان ها

فراخوان تولید کلیپ آموزشی
در طول سال تحصیلی
 
 
*
 
 
 
  *
               
نظارت بالینی و همتا
در طول سال تحصیلی
*
*
*
*
*
*
*
*
         
*
                
خلاقیت و نوآوری
در طول سال تحصیلی
*
*
*
*
*
*
               
برنامه های بومی و استانی
در طول سال تحصیلی
تهیه گاهنامه
طراحی سوال 
*
               
طراحی سوالات استاندارد
97/10/10
*
*
97/10/1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*                
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی
97/11/10
*
    
*
*
*
 
                
فراخوان نقد فلسفه یازدهم
*
*
*
*  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*  
 
*
*
*
*
*
*
       *         
ارسال گزارش برگزاری کارگاه
در طول سال تحصیلی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
       *         
برنامه عملیاتی
97/7/30
*
*
8/29
*
9/10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
        *        
فرم ثبت مشخصات
97/7/20
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7/24
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7/25
*
*
*
*
        *       
استان
>>>>>>>> 
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
شهر تهران
شهرستان های استان تهران
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویر احمد
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
ردیف
آخرین مهلت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32