اعلام وصول فعالیت های استان ها(فعالیت های نظارت بالینی و راهبردهای یادگیری)

{supertable}

{bodywidth 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 8}

{active 9}

طراحی سوالات استاندارد

فراخوان تولید محتوای الکترونیکی

همکاری در برگزاری کارگاه مجازی فسفه11

فراخوان تولید کلیپ آموزشی

نظارت همتا

نظارت بالینی

استان

ردیف

{headcol}
{
headrow}

97/10/10

97/11/10

در طول سال تحصیلی

در طول سال تحصیلی

در طول سال تحصیلی

در طول سال تحصیلی

>>>>>>>> 

آخرین مهلت

 

*

*

*

*

*

آذربایجان شرقی

1

*

*

*

 *

 *

 *

آذربایجان غربی

2

  

*

 *

*

اردبیل

3

 *

 *

*

 *

*

اصفهان

4

البرز

5

*

*

*

*

 *

*

ایلام

6

*

 *

*

بوشهر

7

چهارمحال و بختیاری

8

خراسان جنوبی

9

خراسان رضوی

10

*

*

*

 

خراسان شمالی

11

*

*

*

*

*

خوزستان

12

*

*

زنجان

13

*

*

*

 

 

سمنان

14

 

*

*

*

 * 

 *

*

سیستان وبلوچستان

15

 

*

*

*

*

*

شهر تهران

16

 

*

*

*

*

*

شهرستان های استان تهران

17

*

*

*

فارس

18

 

*

*

 

قزوین

19

*

 

 

*

قم

20

*

 

کردستان

21

*

*

*

*

*  

*

کرمان

22

  

*

*

 

 

کرمانشاه

23

*

*

*

*

*

کهکیلویه و بویر احمد

24

*

*

*

 *

گلستان

25

*

 

*

*

گیلان

26

*

 

 

لرستان

27

*

*

*

 *

 *

*

مازندران

28

*

*

 *

مرکزی

29

         

*

*

*

 

 *

هرمزگان

30

*

*

*

 *

*

*

همدان

31

               

                

               

               

       *         

       *         

         *       

                

       *         

   *        

یزد

32

{/supertable}

 

اعلام وصول فعالیت استان ها(فعالیت های برنامه های بومی و استانی و بخش سایر)

بازبینی اوراق نهایی
در طول سال تحصیلی
*
 
*
*
*
*
 
*
*
*
*
*
 *
*
       * 
خلاقیت و نوآوری
در طول سال تحصیلی
*
*
*
*   
*
*  
*
*
*
* 
                  
*
  *
 *
*
      *
 *
        *        
مسابقه تدریس منطق 10 یافلسفه یازدهم
در طول سال تحصیلی
 *
 
*
 
*
*
*
 
               
برگزاری مسابقات علمی دبیران
در طول سال تحصیلی
*
*
 
*
*
*
 
 
*
*
 *
*
        *       
تهیه گاهنامه، فصلنامه یا سالنامه
 در طول سال تحصیلی
  *
*
 
* 
 
   
*
*
 
 
  
 
     
اجرای اختیاری برنامه بند شماره2
 در طول سال تحصیلی
*
*  
*
*
*
*
*
*
*
 
*
 
 
*
                
فراخوان نقد فلسفه یازدهم
*
*
*
*  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
       *         
ارسال گزارش برگزاری کارگاه
در طول سال تحصیلی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
       *         
برنامه عملیاتی
97/7/30
*
*
*
*
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
        *        
فرم ثبت مشخصات
97/7/20
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7/24
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7/25
*
*
*
*
        *       
استان
>>>>>>>> 
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
شهر تهران
شهرستان های استان تهران
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویر احمد
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
ردیف
آخرین مهلت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32