اعلام وصول فعالیت های استان ها(فعالیت های نظارت بالینی و راهبردهای یادگیری)

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
         
                
 
 
               
 
 
               
طراحی سوالات استاندارد
97/10/10
*
*
 97/10/1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
       *         
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی
97/11/10
*
*
   *            
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
                
همکاری در برگزاری کارگاه مجازی فسفه11
در طول سال تحصیلی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
         *       
فراخوان تولید کلیپ آموزشی
در طول سال تحصیلی
*
 
*    
 *
 
 * 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
                
نظارت همتا
در طول سال تحصیلی
*
 
 *
 
 
*
 
 
 *
* 
 
 
 
*
 
*
 
 *
 
 
                
نظارت بالینی
در طول سال تحصیلی
*
*
*
*
*
 
*
* 
*
*
*
 
 
 
* 
* 
*
 
*
 *
 
*
           
استان
>>>>>>>> 
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
شهر تهران
شهرستان های استان تهران
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویر احمد
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
ردیف
آخرین مهلت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

اعلام وصول فعالیت استان ها(فعالیت های برنامه های بومی و استانی و بخش سایر)

بازبینی اوراق نهایی
در طول سال تحصیلی
*
 
*
*
*
 
*
       *        
خلاقیت و نوآوری
در طول سال تحصیلی
*
*
*   
*
*
*
*
* 
                  
  *
 
      
 *
        *        
مسابقه تدریس منطق 10 یافلسفه یازدهم
در طول سال تحصیلی
 
 
 
*
 
               
برگزاری مسابقات علمی دبیران
در طول سال تحصیلی
*
 
*
 
*
 *
*
        *       
تهیه گاهنامه، فصلنامه یا سالنامه
 در طول سال تحصیلی
  *
 
 
* 
 
   
 
 
  
 
     
اجرای اختیاری برنامه بند شماره2
 در طول سال تحصیلی
*  
*
*
*
*
*
 
*
 
 
*
                
فراخوان نقد فلسفه یازدهم
*
*
*
*  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
       *         
ارسال گزارش برگزاری کارگاه
در طول سال تحصیلی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
       *         
برنامه عملیاتی
97/7/30
*
*
*
*
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
        *        
فرم ثبت مشخصات
97/7/20
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7/24
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7/25
*
*
*
*
        *       
استان
>>>>>>>> 
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
شهر تهران
شهرستان های استان تهران
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویر احمد
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
ردیف
آخرین مهلت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32