اعلام وصول فعالیت های استان ها(فعالیت های نظارت بالینی و راهبردهای یادگیری)

{supertable}

{bodywidth 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 8}

{active 9}

طراحی سوالات استاندارد

فراخوان تولید محتوای الکترونیکی

همکاری در برگزاری کارگاه مجازی فسفه11

فراخوان تولید کلیپ آموزشی

نظارت همتا

نظارت بالینی

استان

ردیف

{headcol}
{
headrow}

97/10/10

97/11/10

در طول سال تحصیلی

در طول سال تحصیلی

در طول سال تحصیلی

در طول سال تحصیلی

>>>>>>>> 

آخرین مهلت

 

*

*

*

*

*

آذربایجان شرقی

1

*

*

*

 *

 *

 *

آذربایجان غربی

2

  

*

 *

*

اردبیل

3

 *

 *

*

 *

*

اصفهان

4

البرز

5

*

*

*

*

 *

*

ایلام

6

*

 *

*

بوشهر

7

چهارمحال و بختیاری

8

خراسان جنوبی

9

خراسان رضوی

10

*

*

*

 

خراسان شمالی

11

*

*

*

*

*

خوزستان

12

*

*

زنجان

13

*

*

*

 

 

سمنان

14

 

*

*

*

 * 

 *

*

سیستان وبلوچستان

15

 

*

*

*

*

*

شهر تهران

16

 

*

*

*

*

*

شهرستان های استان تهران

17

*

*

*

فارس

18

 

*

*

 

قزوین

19

*

 

 

*

قم

20

*

 

کردستان

21

*

*

*

*

*  

*

کرمان

22

  

*

*

 

 

کرمانشاه

23

*

*

*

*

*

کهکیلویه و بویر احمد

24

*

*

*

 *

گلستان

25

*

 

*

*

گیلان

26

*

 

 

لرستان

27

*

*

*

 *

 *

*

مازندران

28

*

*

 *

مرکزی

29

         

*

*

*

 

 *

هرمزگان

30

*

*

*

 *

*

*

همدان

31

               

                

               

               

       *         

       *         

         *       

                

       *         

   *        

یزد

32

{/supertable}