برگزاری کارگاه منطق با حضور مولف - استان گیلان

      با تلاش و پیگیری های مستمر جناب آقای یاوری سرگروه محترم استان گیلان ، کارگاه منطق با

حضور مولف گرانقدر و دبیران محترم آن استان برگزار گردید. دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق

ضمن تشکر و قدردانی از سرگروه محترم استان گیلان موفقیت و بهروزی را برای دبیران بزرگوار

استان آرزومند است.